Nowatorskie metody nauczania

Szkolny System Oceniania

w Publicznym Gimnazjum nr 6 w Łodzi

 

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających
z podstawy programowej.

 

Bazuje ono na elementach oceniania kształtującego polegającego na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się tak, aby nauczyciel mógł modyfikować dalsze nauczanie i aby uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć.

 

 

 

Cyfrowy zapis wraz ze słownym komentarzem
tworzą stopień szkolny:

niedostateczny (ndst.) „Coś już wiesz, ale jeszcze zbyt mało, żeby mieć podstawy do dalszej nauki. Musisz się zmobilizować do pracy, bo dotąd pracujesz zbyt mało. Stać Cię na więcej".

dopuszczający (dop.) „ Pierwszy sukces za Tobą. Zaliczyłeś niezbędne podstawy do dalszej nauki. A więc w drogę. Musisz jednak sporo popracować".

dostateczny (dost.) „To Twój następny sukces. Umiesz już dużo. Możesz podejmować coraz trudniejsze zadania".

dobry (db.) ,,Brawo, tylko tak dalej! Uwierz w siebie, możesz naprawdę dużo”.

bardzo dobry (bdb.) „Jesteś super. Pokazałeś, że na wiele Cię stać. Masz ogromną wiedzę. Jesteśmy z Ciebie dumni".

celujący (cel.) „Jesteś świetny. Stanowisz wzór dla innych. Wszyscy są z Ciebie dumni. Zapracowałeś na swój sukces".

 


NASZ DEKALOG OCENIANIA

1. Ocena nie jest karą,
za to, że uczeń np. niechętnie angażuje się w naukę lub życie społeczne szkoły.                     

2. Ocena jest informacją                                                                                         
o stanie osiągnięć ucznia, jego trudnościach lub uzdolnieniach dla niego, rodziców i nauczycieli.

3. Ocena jest motywacją do pracy,
ma zachęcać do dalszego wysiłku.

4. Ocena jest obiektywna,
to znaczy odzwierciedla aktualne osiągnięcia ucznia w stosunku do przyjętych stałych kryteriów, jednakowych dla wszystkich uczniów. Musi uwzględniać zalecenia zawarte w orzeczeniach i opiniach PPP.

5. Ocena jest jawna,
a jej kryteria znane uczniom i rodzicom. Nauczyciel podaje je uczniom na pierwszych lekcjach, a rodzice mogą się z nim zapoznać na szkolnej stronie www.

6. Ocena jest samodzielna,
- na ocenę z przedmiotu nie ma wpływu ocena zachowania i odwrotnie.
Z przedmiotów artystycznych oraz w-f brany jest pod uwagę przede wszystkim wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie się z zadań.

7. Ocena jest kształtująca,
tzn. składa się ze stopnia zapisanego cyfrą
i słownego komentarza nauczyciela wyrażonego ustnie lub w formie krótkiej recenzji pod pracą pisemną.

8. Komentarz (recenzja) oceny cyfrowej
jest wskaźnikiem do dalszej pracy
-
umożliwia doskonalenie metod i organizacji procesu uczenia się.

9. Ocenianie jest wszechstronne,
to znaczy, że powinno uwzględniać wiele aspektów pracy ucznia: wypowiedź słowną i pisemną, pracę samodzielną, sprawdziany i kartkówki, pracę zespołową
i aktywność na lekcji.

10. Od trybu wystawienia oceny
przysługuje uczniom prawo do odwołania

wg zasad określonych w Statucie i kontraktach przedmiotowych.


W Gimnazjum nr 6

stosujemy nowoczesne metody dydaktyczne

 

Tutoring to niezwykła, nowa metoda dydaktyczna, szczególnie skuteczna, jeśli chodzi o rozwijanie potencjału uczniów oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy.

Tutoring jest metodą rozwijającą talenty i zainteresowania uczniów, pomagającą odnaleźć im swoją ścieżkę rozwoju osobistego i edukacyjnego.

Ta forma pracy niesie satysfakcję zarówno podopiecznym, jak i korzystającemu z niej nauczycielowi. Tutor (z łaciny – opiekun) to ktoś, kto potrafi pokierować rozwojem ucznia, trafnie rozpoznać potencjał człowieka, z którym pracuje, wspólnie wyznaczyć ścieżkę rozwoju naukowego, osobistego i społecznego, uważnie podchodzić do wyników jego prac, zmotywować do długotrwałej współpracy i znajdować w niej obopólną radość. Nasi nauczyciele pomagają uczniowi osiągnąć cel edukacyjny metodą małych kroków, bazującą na wywodzącej się japońskiej tradycji kultury i praktyki zarządzania filozofii kaizen, która staje się przyszłością polskiej oświaty. (改善 Kai-zen – jap.: zmiana–dobry, ciągle doskonalenie). Polegająca na stałym i stopniowym doskonaleniu wszelkich aspektów pracy instytucji ujmowanej, jako całości i pracy jej pracowników.

Tutoring bezpośrednio realizuje zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie potrzeby podnoszenia jakości dydaktyki.

W Gimnazjum nr 6

przestrzeń edukacyjna w klasach sprzyja nauce

 

Standard przestrzeni dydaktycznej wyznacza estetyka i funkcjonalność. Miejsce nauki i pracy powinno być urządzone tak, aby stanowiło kolorystyczną, przestrzenną i tematyczną dekorację dla głównych aktorów tej sceny – ucznia i nauczyciela.
W wielu naszych klasach, naprzeciwk tradycyjnych pomocy dydaktycznych znajdują się multimedia – rzutnik, tablica interaktywna, laptop, dostęp do internetu. Cała przestrzeń ma wprowadzać wrażenie spokoju, ładu i ułatwiać uczniom pracę: samodzielną i w grupach, przy specjalnie ustawionych stolikach. Uczniowie mogą łączyć się w zespoły o podobnym stylu uczenia się, zwiększając swój potencjał i oddziałując na pozostałe zespoły uczniowskie. Nasi nauczyciele staraja się szanować i nieustannie monitorować preferencje rozwojowe dzieci, style uczenia się, rodzaje aktywności, angażując przy tym ucznia w samoocenę.

Linki

     

Galeria zdjęć

Zmiana czasu

na zimowy już za:
2 2
0 0
godzin
4 4
3 3
minut
5 5
6 6
sekund

Kalendarz

październik 2014
pwścpsn
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031